Raihan al qadri

Take a mean to near Allah - orders al quran shariff surah maidah ayath 35. How to find and hold it with trust. The means definitely symbolise a Shaikh who is the Khalifa of Rasoolullah Sallallahu alaihi wasallam. Fight the evil self with their guidance. A marvellous study & deep dive in the depth of the infinite quran shariff.

Muslim Scholars and ScientistsMuslim Scholars and Scientists"Jabir Ibn Haiyan (Died 803 C.E.)" "Mohammad Bin Musa (Died 840 C.E.)" " Yaqub Ibni Ishaq Al-Kindi (800 Penyebar Islam Kalimantan Barat Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah MENGENAI Habib Husein al-Qadri, tidak terlalu sukar membuat penyelidikan kerana memang terdapat beberapa manuskrip yang khusus membicarakan biografinya. Walau bagaimana pun semua manuskrip yang telah dijumpai tidak jelas nama pengarangnya, yang disebut hanya nama penyalin. Semua manuskrip dalam bentuk tulisan …